Oversikt over SE-relaterte kurs i Norge åpen for alle behandlere: 

Introduksjonskurs i

SE-metoden: 

Introduksjonskurs i SE-metoden kan settes opp over hele Norge. Deltagelse på et introduksjonskurs kreves for å begynne på selve SE-utdannelsen. Ønsker du å repetere introduksjonskurset, vil du kun betale 50% av kursavgift + pris for dagpakke der det er inkludert i kursavgift. Vi forsøker å avholde alle introduksjonskursene med fremmøte. Hvert semester vil det også være tilbud om et online introduksjonskurs

 For å melde deg på introduksjonskurset, klikk på kurstittel under, og du kan legge inn en ordre. Faktura sendes deretter ut manuelt til deg. Påmelding til Introduksjonskurs 

NB: For å kunne delta på kursene kreves en generelt OK helse / allmenntilstand både fysisk og psykisk. Dette er fordypningskurs for profesjonelle aktører, og kurset er ikke egnet å delta på for å få mulighet til å motta behandling. Men det man erfarer og lærer på kurset, kan bidra til en øket bevissthet om dine egne grenser og styrke din evne til egenomsorg. Samt forebygge utbrenthet.

KURSET ER BEREGNET FOR BEHANDLERE MED FØLGENDE KLIENTER:

Klienter  som har opplevd seksuelle traumer som barn, seksuelle overgrep som voksne, eller par som sliter med seksuelle motsetninger. Mange kan slite med ødeleggende skam, seksuell identitet/kjønnsidentitet, kroppsbilde eller bare generelt sett holder de ikke ut å være i egen kropp.

Mesterklassen har som mål å hjelpe terapeuten å tilegne seg en rekke nye og effektive verktøy for å hjelpe disse klientene på en best mulig måte, selv de som har de tøffeste plagene. Det Introduseres materiale som ikke dekkes i SE-opplæringen. Kurset er her og nå- gledes-, lyst- og ressursorientert.

FAGLIG INNHOLD:

Det blir tips og øvelser for å hjelpe de mest dissosierte, engstelige og de mest motvillige til å forbinde seg med kroppen og faktisk kunne klare å oppleve tilstedeværelse, letthet og glede! 

Hjelpe klienter med kompleks traumehistorie med å identifisere klare mål for hva de ønsker å kjenne i egen kropp og hva de ønsker å oppleve, slik at både du og klienten vet hvor behandlingen er på vei, samt ha det samtykket du trenger for å hjelpe de i riktig retning.  Deretter hjelpe til å finne den mest effektive veien til bedring. Dette er viktig fordi mange klienter har unngåelsesatferd og kan bli skremt av gode følelser i kroppen, og det er ikke hensiktsmessig at terapeuten skal støtte opp om klientens unngåelsesatferd.

Bli oppdatert på noen av de nyeste funn innen vitenskap og sexologi som som vil hjelpe deg å forstå, og selv kunne forklare viktige fakta for klienten. Dette vil kunne normalisere atferd og redusere opplevelsen av skam.

Lær flere kropporienterte øvelser som støtter her og nå regulering, og som hjelper de som trigges i dagliglivet med å finne øyeblikk-til-øyeblikk ressurser og mer stabilitet.  

Lær en rekke måter å jobbe med skam på, og hjelp klienter med å få til endring av gamle mønstre og deres tendens til å havne i skammodus ved kontakt med seksualitet og kropp.

Lær avanserte strategier for å reforhandle seksuelle traumer uten å retraumatisere, samt rekkefølgen og behandlingstrinnene som er mest effektiv for å lykkes.

Lær nye teknikker som både styrker grenser, hjelper folk å finne sin egen stemme og øvelser der kroppen også kan formidle både et "ja" og et "nei". 

Lær spesifikke ferdigheter for å arbeide med menn som har vært utsatt for overgrep.

Det vil være tid til å diskutere noen konkrete saker. De av dere som ønsker støtte før denne workshopen kan også presentere saker på forhånd i mail til Ariel. 

 PERSONLIG UTBYTTE TIL DEG SOM DELTAKER:

Bli komfortabel med å snakke om kroppen og prate om seksualitet med dine klienter og nære.

Utvikle øket bevissthet, finne nye nivåer av glede og nytelse i kroppslige sanseøvelser. Din mulighet for å kunne være tilstede og nyte sex og intimitet kan økes!

Bli venn med kroppen din, og være i den med nye nivåer av behag og letthet, i alle deler av den...

MÅLGRUPPE:

Psykologer, leger, fysioterapeuter, sexologer, SEPs og andre som ønsker å bli flinkere til å behandle seksuelle traumer og seksuelle problemer på en raffinert, respektfull, ikke invaderende kroppsorientert  tilnærming. Du vil også bli introdusert for mange sentrale elementer i SE-metoden utviklet av Peter Levine gjennom øvelsene som demonstreres på kurset.

Påmelding: Ariels Mesterklasse

Påmelding er bindende. Ved betaling av kursavgift er du sikret plass.

Kursavgift: 7500 kr for medlemmer av SE-foreningen.

Kursavgift: Ikke medlemmer: 8000 kr.

Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffe, te, snacks og frukt.

Del denne siden