Somatic Experiencing Instituttet Norge DA

Selskapet drives og eies av psykiatrisk sykepleier Rolf Petter Bergersen og psykologspesialist Barbro Andersen. Begge er erfarne traumebehandlere, sertifiserte Somatic Experiencing Practitioners og assisterer på SE-utdannelsen i Norge.

Formålet med Somatic Experiencing Instituttet Norge DA er å tilby introduksjonskurs, sertifiseringsutdannelse i Somatic Experiencing metoden, samt Postadvanced kurs og Mesterklasser knyttet til SE-metoden. SE er en metode for behandling av psykologiske traumer og andre tilstander preget av aktiveringsforstyrrelser i nervesystemet. Somatic Experiencing International(SEI) har utviklet lærematerialet og sørger for faglig kvalitet på lærere og assistenter. I Norge følger vi de samme krav til godkjenning som Somatic Experiencing Practitioner som vi finner i den europeiske SE-organisasjonen EASE. Somatic Experiencing Instituttet Norge DA har som eneste aktør i Norge lisens til å tilby den godkjente sertifiserings utdannelse som Somatic Experiencing Practitioner. Utdanningen går over tre år og er delt inn i tre nivå som fører fram til sertifisering. Innhold i SE-utdannelsen og Praktisk informasjon. Faglig kvalitet sikres ved at vi følger opp de sertifiseringskrav studenten må ha for å  gjennomføre utdannelsen. Det er bestemte krav til opptak, deltakelse, egenterapi og supervisjon. Utdanningen er del av et verdensomspennende program som gir rett til tittelen sertifisert Somatic Experiencing Practitioner.(SEP) Kull 7 startet opp i oktober 2023. Kull 8 starter i november 2024.

SOMATIC EGO STATE TERAPI TRENING-SEST: Vi starter opp en ny trening i Somatic Ego State Terapi (SEST) høsten 2024.  Maggie Phillips, phd og Peter Levine var nære venner, og de utviklet sine metoder parallelt og inspirerte hverandre gjensidig. Maggie har vært en frontfigur innen hypnosefeltet. Og har bla. skrevet boken

"Healing the Divided Self: Clinical and Ericksonian Hypnotherapy for Dissociative Conditions" utgitt i 1995 sammen med Claire Fredericks. Hun avholdt sin første workshop i Norge allerede i 2002 arrangert av Forum for Karakteranalyse og Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose (NFKEH) Workshopen het "Finding the Energy to Heal" basert på en bok med samme tittel, som hun utga i 2000.  Hun har vært en viktig og anerkjent lærer innen hypnose, ego state terapi, EMDR og Somatic Experiencing metoden. Hun utviklet de siste årene av sitt liv Somatic Ego State Terapi, SEST, som er en integrert kroppsorientert behandlingsform der teknikker fra hypnosearbeid og EST integreres i SE for å arbeide i og med kroppen hos traumatiserte klienter på en varsom, titrert og raffinert måte.  Restaktivering i ANS etter traumer og belastninger kan manifestere seg psykologisk som ulike indre "deler" som ofte også manifesterer seg kroppslig, og via SEST kan dette bli reforhandlet, integrert og samarbeide. Polariteter og indre motsetninger trenger ikke være en konflikt hos klienter hvis uttrykk kan være i form av smerte eller kompleks traumehistorie med mye dissosiasjon.  Modellen bygger på en integrering av SE og EST, EST er utviklet av Watkins ekteparet, og deretter videreutviklet i ulike retninger av flere av deres studenter. Der Maggie Phillips er kjent for å utvikle  SARI modellen som er hyppig brukt innen hypnosefeltet.

Hun har tilbydt flere kurs i Somatic Ego State Terapi (SEST) i Norge i perioden 2015-2019. Og underviste på Intermediate nivå på SE-utdannelsen i 2015. Dessverre døde Maggie uventet høsten 2021 Og SEST treningen hun var i gang med å tilby i Norge, ble satt på vent. Nå skal vi endelig i gang igjen med SEST. Lærere på SEST treningen blir Silvia Zanotta, Phd. og Rachi Sangkasaad, SE-trener. Silvia har en Phd basert på integrering av SE med EST.  Hun har skrevet en bok, som foreløpig kun er gitt ut på tysk. Begge er psykologer. Mer informasjon om SEST finner du i denne linken: SEST-trening 2024-2025 


Del denne siden

Maggie Phillips phd 


"The path out of pain is unique for each one of us. It’s a labyrinth shaped by physical injury, genetics, learned responses, and—crucially—prior traumatic events and suppressed emotions. When all of these elements are successfully addressed, true recovery becomes possible"

Peter Levine Phd.


 "Trauma is hell on earth. Trauma  resolved is a gift from the gods"