Del denne siden

Praktisk informasjon om SE-Utdannelsen 2024-2027

 

Oppstart Kull 8: 


SE Beginning Level I/II 6-11 nov. 2024

II/III 7-12 mai 2025


Lærer Ariel Giarretto


Intermediate 1: h 2025 


Intermediate 2: v 2026


 

                                                                                                         SE-lærer: Ariel GiarrettoKursadresse: Scandic Olympiatoppen Sportshotell ved Sognsv. 228 0863 Oslo.

Hotellet ligger 18-20 min med T-Bane fra Oslo Sentralstasjon like ved Sognsvann. Hotellet er 

er kommersielt drevet, men benyttes også av norske idrettsutøvere som forbereder seg foran

konkurranser.

 

Booking av hotellrom: Som SE-student får du rabatt på hotellrom.

 

Enkeltrom Pris i 2024: Kr1080,- ink frokost uten middag. Pris i 2025: Kr  

Dobbeltrom: Pris i 2024: Kr 1280,- ink frokost uten middag. Pris i 2025:  Kr 


Det er et enkelt og funksjonelt hotell med gode turmuligheter, men uten  ekstra luksus, bortsett fra et meget velutstyrt treningsrom.

All mat serveres som buffet, noe som er praktisk under slike kurs.

 

Kontakt hotellet direkte for å bestille rom. Skriv at du er student på SE-utdannelsen: 

olympiatoppen@scandichotels.comKursavgift per Beginning kurs på 6 dager: 17000 kr inkl lunsj, kaffe, te og frukt. 


Pris per lærebehandlings- eller veiledningssesjon i 2024 : 55 min sesjon koster 1500 kr


Lærer:  Ariel Giarretto, er vår hovedlærer på Beginning og Intermediate nivå.

I tillegg deltar våre erfarne SE-assistenter som innehar en allsidig helsefaglig bakgrunn. Vi tilbyr vanligvis 1 assistent per smågruppe med 3 studenter når vi trener på å lære SE-ferdighetene. Da blir det bedre muligheter for at alle lærer ved å praktisere øvelsene, få egenerfaring og observere under selve kurset.


Opplysninger om kostnader og krav til veiledning og egenbehandling


Opptakskrav:  Søker anbefales ha minimum fagbakgrunn tilsvarende 3 årig helsefaglig eller pedagogisk utdannelse, med en formell godkjenning innen sitt fagfelt. Det kan gjøres unntak for opptak der det er eventuelle andre former for utdannelser hvor det er mulig for studenen å tilpasse og utøve SE innenfor sin eksisterende profesjon. Vurdering av søknad om opptak og et eventuelt opptak på SE-utdannelsen gjøres først etter at søker har deltatt på introduksjonskurs.  De fleste søkere er psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter, psykisk helsearbeidere, samt leger innen psykiatri, allmennmedisin, nevrologi og anestesi. Også prester, osteopater, yogainstruktører, musikere og kiropraktorer har tatt SE-utdannelsen. SE-metoden kan tilpasses ulike profesjoner og fagretninger.


Oppbygging av SE-utdannelsen: SE-utdannelsen går over 3 år, med to samlinger à 6 kursdager på hvert nivå: Beginning, Intermediate og Advanced nivå, tilsammen 36 kursdager + obligatorisk introduksjonskurs på 2 dager. Tilsammen er det 216 kurstimer + 12 timer.


Pris: Hver kurssamling på 6 dager koster 17000 kr på Beg Level. Inkludert i kursavgift er kurskompendium og tilgang til undervisning på vimeo, bortsett fra demoterapiene, på lukket webområde.


Lunsj er inkludert i kursavgift. Kurset foregår vanligvis med fremmøte, men under pandemien ble det gjort visse tilpasninger for å få gjennomført kurset, slik som noen dager på videoundervisning og noen dager med fremmøte.


Det må i tillegg beregnes utgifter til lærebehandling og supervisjon.  I 2024 er pris kr. 1500 for én time av ca. 55 minutters varighet. Prisen indeksreguleres noe opp hvert år. Man binder seg for ett år av gangen. 12 kursdager.


Sum Utgifter SE-utdannelse når det spres over 3 år: 108000 kr i kursutgifter + ca 27-34000 kr i lærebehandling + mellom 25-27000 kr i utgifter til veiledning. Dagpakke med lunsj er inkludert i selve utdannelseskostnaden.


I tillegg kommer utgifter til kost og losji, som dekkes av studenten selv, og som kommer utenom pris antydet her.   


Sum blir ca 130-147 800  kr for hele utdannelsen inkludert introduksjonskurs, veiledning og lærebehandlin spredd over 3 år. Grunnen til at pris varierer, er at veiledning blir billigere å motta i gruppe, enn dersom man kun tar veiledning individuelt. Hvordan du ønsker å bli veiledet, bestemmer du selv.


Krav til sertifisering: I tillegg til å delta på introduksjonskurs og 36 kursdager under selve SE-utdannelsen, kreves følgende for å få sertifisering: Minimum 18 timer lærebehandling og 18 timer veiledning. Kravene vil likevel være gjenstand for individuell vurdering før sertifisering gis,  da  enkelte studenter kan rådes til å ta flere veil. timer eller gå i mer omfattende egenterapi, dersom de ønsker å få sertifiserin. De kan også rådes til å repetere kursbolker.

Ca 25 % av lærebehandlingstimer kan tas med videokonsultasjon. Det er ikke noen begrensninger for å ta kasusveiledningstimer over video.


Gruppesupervisjon: Beregning av supervisjonstimer:

1 time med 2-4 personer svarer til 3/4 times supervisjon.

1 time med 5-9 personer svarer til 1/2 times supervisjon.

3 timer med mere enn 9 personer svarer til 1/1 times supervisjon.

3 timer av gruppeveiledning må tas med godkjent internasjonal lærer. Da tilkjennes 3 timer gruppeveiledning 1 times godkjenning.


Betingelser: Du binder deg med kontrakt til en modul (ett år) om gangen, med mindre noe annet er avtalt.For å bli sertifisert som Somatic Experiencing ® Practitioner (SEP), skal hele utdanningen med det nødvendige antall egenterapi- og supervisjonstimer være gjennomført.


Er du forhindret fra å delta på en kurssamling, kan du ta samme kurs på samme nivå i en annen utdanningssamling i Norge ved en senere anledning. Dersom du vil følge ditt kull, kan du  ta et enkeltkurs i et annet land. Informasjon om andre utdannelsessteder finner du i denne linken: Somatic Experiencing International.  Dersom uteblivelsen er kun en dag eller to, er det mulig å se opptak av undervisningen på lukket studentweb. I siste tilfelle kreves 1 time supervisjon/arbeid med øvelsene pr. tapt dag til demonstrasjon og instruksjon. Dette må betales av studenten selv.


Link til : Påmelding til SE-utdannelsen. Å trykke på linken/ordre er ikke forpliktende, og vi vil kontakte deg vedrørende hva vi trenger av informasjon dersom vi mangler noe, og eventuelt be deg å delta på et introduksjonskurs dersom du ikke allerede har gjort det.


Ariel Giarretto 


Ariel er fra California, men flyttet til Europa i fjor. Nå bor hun i Holland. Hun har en omfattende kroppsterapeutisk bakgrunn. Bla. har hun arbeidet i over 22 år på Esalen Instituttet. Ariel blir lærer på SE-utdannelsen som starter høsten 2024 og har gått i lære hos Peter Levine i over 30 år.