Informasjon om opptak til SE-utdannelsen

Dr. Peter Levine og Dr. Stephen Porges

 Dr. Peter Levine                    Dr. Stephen Porges

Neste SE-trening, kull 8, settes i gang  høsten 2024. Før du begynner på SE-utdannelsen må du har deltatt på et SE-introduksjonskurs.- Følg med på informasjon vedrørende dette: Link til Introduksjonkurs

Har du lyst til å prøve ut SE-teknikkene for å se om metoden er noe for deg, anbefaler vi at du deltar på et introduksjonskurs. Du vil lære grunnleggende teori og viktige SE-øvelser i løpet av et todagers kurs. Introduksjonskurset og selve utdannelsen er godkjent som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialiteten av Norsk Psykologforening. Introduksjonskursene er godkjent av Den Norske Legeforening (DNLF) i følgende spesialiteter:

Allmennmedisin: godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Psykiatri: godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning. Se kurskalender med oversikt over introduksjonskursene. 

 


 

Del denne siden