Faglig Innhold i SE-utdannelsen: 

Oppbygging av utdannelse til Somatic Experiencing Practitioner®  (SEP): Utdanningen består av tre nivåer: Beginning-, Intermediate- og Advanced level. Hvert nivå består av to kursmoduler, hver på 6 dager. Tilsammen 36 dager. Man binder seg for ett nivå (ett år)av gangen. Dvs. 12 kursdager. SE-utdannelsen er en etterutdannelse for helsepersonell og bygger på de eksisterende utdannelser  og spesialiseringer vedkommende har fra før av.

 Opptakskrav: Kandidaten bør ha minimum fagbakgrunn tilsvarende 3 årig helsefaglig eller pedagogisk utdannelse, med en formell godkjenning innenfor sitt fagfelt.  Det kan gjøres unntak med eventuelle andre former for utdannelser der det er mulig å utøve SE innenfor sitt eksisterende yrke. Opptak til SE-utdannelsen gjøres først etter at søker har deltatt på introduksjonskurs. 

1. år: Faglig innhold på Beginning I og II:

Dr. Peter Levine i arbeid

Dr. Peter Levine i arbeid

På denne modulen får du innføring i de grunnleggende prinsippene og ferdighetstrening i det terapeutiske arbeidet med metoden.

 • Traumets fysiologiske bakgrunn
 • Skape et sikkert rom (safe place), finne og støtte de sunne forsvarsreaksjoner i kroppen, støtte og fremme klientens styrke og kontroll.
 • Spore kroppens naturlige evne til forløsning av traumer, dosere intervensjoner slik at klienten ikke overveldes (titrering) og etablere kontinuitet gjennom klientens opplevde, kroppslige fornemmelser.
 • Etablere og fullføre orienterings- og forsvarsreaksjoner, samt lære og få erfaring med å utlade overskuddsenergi.
 • Koplingsdynamikk, SIBAM, (som er elementene i den indre opplevelse) Integrasjon av opprinnelig opplevde polariteter for å gjenskape kroppens naturlige selvregulering.
 • Identifisere, normalisere og stabilisere traumatiske reaksjoner.
 • Retraumatisering og falsk hukommelse.
 • Separere angst fra immobilitet, skape, gjenetablere og vedlikeholde sunne grenser.
 • Traumers transformerende kvaliteter.
 • Integrasjon av traumearbeid i løpende terapi.
 • Raske og effektive stabiliseringsteknikker til både akutte og kroniske symptomer.

2. år: Faglig innhold på Intermediate I og II:

SE-modellen kan også benyttes ved behandling av utviklings- og tilknytningstraumer

SE-modellen kan også benyttes ved behandling av utviklings- og tilknytningstraumer

På denne modulen ser vi på de ulike traumekategoriers innvirkning på ANS og årsaker til traumer.  Vi viser hvordan de skaper veldig forskjellig avtrykk i nervesystemet. Spesifikk anbefalt behandling av ulike traumekategorier blir gjennomgått, demonstrert og prøvet ut i klinisk praktikum. Ekssempel på traumekategorier er:

 • Utviklingstraumer og emosjonelle traumer. Eks. omfattende omsorgssvikt, tap av foreldre som barn, sykehus og barnehjemsopphold.
 • Altomfattende forhøyet autonomt alarmberedskap. (GHIA)-Global High Intensity Activation. Eks.: Tidlige traumer som komplisert svangerskap, komplisert fødsel, høy feber, oksygentap og anestesi.
 • Hendelser og angrep man ikke kan unnslippe. Eks. ran, voldtekt, terrorangrep, krig.
 • Fysisk skade. Eks. smerte, forbrenning, narkose, operasjon. oksygentap
 • Skader med høy slagkraft og sviktende mulighet til fysisk forsvar. Eks. hodeskader etter fall, skiulykker og bilulykker.
 • Naturkatastrofer. Eks. tsunami, orkaner, jordskjelv og jordskred.
 • Tortur og rituelt misbruk. Eks. krigstortur, konsentrasjonsleir.

3. år: Faglig innhold på Advanced I og II:

Hendelser i fosterliv, før, under og etter fødsel vil i etterkant kunne oppleves som global høy aktivering i ANS. SE egner seg godt til å arbeide med dette, da man kan arbeide med aktiveringstilstanden og ikke nødvendigvis historien.

Hendelser i fosterliv, før, under og etter fødsel vil i etterkant kunne oppleves som global høy aktivering i ANS. SE egner seg godt til å arbeide med dette, da man kan arbeide med aktiveringstilstanden og ikke nødvendigvis historien.

På denne modulen blir det undervist i de mer forfinede deler av Levines teori og metode, samt raffinering av SE-teknikker som er i stadig utvikling.

 • Forholdet mellom traumer og ulike kliniske syndromer. Eks. høyt blodtrykk, migrene, astma, fibromyalgi, ME, og pseudoepileptiske anfall. Psykonevroimmunologi.
 • Ytterligere fordypning og integrasjon av Somatic Experiencing® teori og praksis med dine egne terapeutiske spesialfelt. Samt integrering i andre teoretiske modeller.
 • Somatic Experiencing®  med direkte kroppsterapeutiske intervensjoner, hands on arbeide og arbeid på benk. Du lærer hvordan dette blir praktisk anvendt  og raffinering av SE-teknikkene i relasjon til forskjellige traumekategorier.
 • Integrering og praktisk anvendelse av den kunnskap som eksisterer fra nyere nevrobiologisk og nevrofysiologisk forskning.
 • Arbeide med somatisk resonans.
 • Arbeid med intervensjoner som innebærer øynene. Visuelle triggere og visuell regulering.
 • Spesielle emner, blant annet arbeid med traumer knyttet fødsel, barn og spebarn. Både klientens egen tid i fosterliv/fødsel/spedbarnstid samt fødselstraumer opplevd av klient som fødekvinne/barsel.
 • Arbeid med Post-Covid tilstander

I denne linken finner du Praktisk informasjon om SE-utdannelsen, slik som pris, krav til sertifisering etc.

Del denne siden